Rewolucja w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w biuście.

Kobiety, badajcie piersi, jeszcze w październiku b.r. pojawi się w aptekach polskie urządzenie dla kobiet. Urządzenie pomagające w regularnej kontroli i samobadaniu piersi.

Braster wykorzystuje tzw. termografię kontaktową. Jest to metoda, która pozwala na obrazowanie wewnętrznych procesów termicznych zachodzących w piersi, a rejestrowanych na powierzchni skóry.Domowe badanie zaleca się wykonywać średnio raz w miesiącu. Za każdym razem komputer będzie porównywał aktualne wyniki z poprzednimi badaniami. W przypadku, gdy oprogramowanie wykryje podejrzane zmiany, poinformuje o tym kobietę i zleci jej konsultację lekarską oraz dalszą diagnostykę.

polskie-urzadzenie-do-samobadania-piersi-pojawi-sie-w-aptekach
fot: materiały prasowe

Wynalazek najpierw pojawi się w aptekach w Polsce, by następnie zawojować rynek medyczny w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz USA.